Saturday, 8 September 2012

Nuan ka karing sablang babai!


view full image
"Nuan ka karing sablang babai. #kulit #kapampangan #kulitan #kapampanganscript #photo #quink #nofilter"

No comments:

Post a Comment