Monday, 10 September 2012

Pamanabe at Pamanabi.


view full image

"Pamanabe at Pamanabi. #kulit #kapampangan #kapampanganscript #kulitan #photo #quink"

No comments:

Post a Comment